ΜΠΑΟΥΛΟ 4-6 ΘΕΣΕΩΝ
ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ΛΕΥΚΟ
ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ
ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ PINOT NOIR
ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ CHARDONNAY
ΦΕΤΟΥΤΣΙΝΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΑΛΤΣΑ DELIMENTI ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
ΠΑΤΕ ΕΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΩΝ EVAS WALK